Godziny pracy Biura Administracji Cmentarzami Komunalnymi w dniu 25.06.2024r.