Godziny pracy biura 28.10.2023 r. oraz 1.11.2023 r.