2015-05-16

Dzisiaj przypada rocznica śmierci prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Prof. Wilhelmina Iwanowska ukończyła Wydział Astronomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (tam też uzyskała habilitację). Od 1927r. pracowała w Obserwatorium Astronomicznym USB kierowanym przez Władysława Dziewulskiego. Wraz z profesorem, po zakończeniu II wojny światowej, została jedną z założycielek Uniwesytetu Mikołaja Kopernika oraz toruńskiej szkoły astronomii i radioastronomii. Brała udział w badaniach na temat między innymi ruchu gwiazd w przestrzeni, fotometrii fotograficznej, gwiazd zmiennych, widm gwiazdowych oraz ewolucji galaktyk. Została też wiceprezesem Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Była założycielką Toruńskiego Centrum Astronomicznego PAN.

WI_grey.jpg

Otrzymała tytuł doktora honoris causa trzech uczelni wyższych:

· University of Leicester (Wielka Brytania)

· University of Manitoba w Winnipeg (Kanada)

· Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu.

Otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Winnipeg, a 31 lipca 1997 roku również Torunia.

Postanowieniem prezydenta Lecha Wałęsy z dnia 4 maja 1995 roku, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie astronomii, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Na cześć Wilhelminy Iwanowskiej nazwano jedną z ulic Torunia w dzielnicy Podgórz i planetoidę (198820) Iwanowska. W 2004r. została patronem Szkoły Podstawowej w Pigży.

Więcej można przeczytać na stronie internetowej http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_Iwanowska.

Pełny życiorys znajduje się na stronie internetowej SP im. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży  http://sppigza.edupage.org/about/?subpage=2 – najbardziej adekwatnym podsumowaniem życia prof. Wilhelminy Iwanowskiej są słowa Ernesta Hemingwaya: „Po każdym człowieku zostaje jego dzieło; suma wysiłków, których w życiu dokonał, szereg zwycięstw, które odniósł nad sobą samym i pożeraczem wszystkiego – czasem”.

Na portalu „Wirtualny Wszechświat” w zakładce „Wielcy i więksi” znajduje się życiorys napisany przez samą prof. Wilhelmę Iwanowską, w 1987 roku, w czasopiśmie „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/IwanowskaWilhelmina.asp