Miejsca pamięci narodowej

Bardzo bogata i obszerna historia Polski obfituje zarównow piękne zwycięstwa jaki smutne porażki. Dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń pozostających na kartach historii powstają Miejsca Pamięci Narodowej. Stanowią one szczególny wyraz pamięci o postaciach i wydarzeniach zajmujących ważne miejsce w historii Narodu i Państwa Polskiego.

Zgodnie z zaniechanym obecnie projektem Ustawy o Miejscach Pamięci Narodowej, przewiduje się, że Miejscem Pamieci Narodowej jest:

- grób lub cmentarz wojenny,

- nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamietniajace postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec,

- inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa.